Historie

Tilbage


 

Saunaklubben er en upolitisk klub/forening, der er opstået i forbindelse med, at VUC Hobro har indføjet en times svømning hver uge i hele skoleåret. Det er et tilbud, der gælder alle kursister på VUC.

 

For tiden er timen lagt hver torsdag fra kl. 1100 til kl. 1200

 

Det er en aktivitet, der hilses med tilfredshed af mange kursister, og til tider kan der være trangt i bassinet, men det er kun dejligt, at der er så mange, der nyder en times motion og social samvær.

 

Klubbens højeste og faktiske eneste formål er at skabe et hyggeligt samvær hver torsdag formiddag.

 

Der er selvsagt ikke nogen medlemsliste. For alle, der har tilknytning til VUC Hobro, er automatisk medlem, når man indfinder sig i svømmehallen anførte torsdag formiddag. Det er for så vidt ingen betingelse, at man benytter saunaen - det er blot her, hele ideen med klubben er opstået.

 

Vi ønsker på behørig måde at fejre fødselsdage og det har indtil videre foregået på den måde, at i saunaen synges fødselsdagssang. Det er så op til fødselaren, hvad der videre skal ske.

 

Der afholdes hvert år - første torsdag i december måned - juleafslutningsfest, der foregår i centerets cafeteria.

 

Det er tanken, at klubben vil arrangere fælles ture til kulturelle arrangementer, der på en eller anden måde kan have interesse. Dog skal man ikke forvente, at klubben har "færdigstrikkede" programmer klar. Der tænkes kun på lidt praktisk - fælles tilmelding og lignende -.

 

Klubbens øverste - og eneste - ledelse er præsidenten.

 

Tillæg til historie

Fra begyndelsen af skoleåret 2011/12 skete der ret store ændringer vedrørende betaling for deltagelse i undervisning på VUC. Disse ændringer medførte, at der blev nedlagt flere kurser, hvilket selvsagt medførte dalende elevtal, eller rettere sagt, henvendte de nyetablerede kurser sig til andre kursusdeltagere.

Fra skoleårets start blev der derfor taget initiativ til oprettelse af en ny forening med navnet ”VUC’s venner”

Der blev lavet  en aftale med skolens leder, hvor man som medlem af den nystartede forening blandt andet havde adgang til at deltage i svømmetimen torsdag formiddag.

Aftalens indhold kan nærmere læses på denne hjemmeside under saunanyt

 

Tillæg til historie

Så er der igen sket ændringer til saunaklubbens historie, idet saunaklubben ikke længere er en klub, der har tilknytning til VUC, idet samarbejdet ophørte sommeren 2015, da VUC ikke længere ville gøre brug af svømmehallen. Klubbens navn "VUC's venner, er således ikke eksisterende, men nu hedder klubben "Saunaklubben af 2015".

Klubbens medlemmer indbetaler et beløb, der er dækkende for svømmesæsonen, normalt fra 1. september til 1. april.

Der er ikke tale om en bestemt personkreds, og alle kan således være medlem af klubben

Klubben tilstræber stadig at opretholde et godt socialt samvær, og arrangementer og lignende kan stadig følges på klubbens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

Der er trængsel i bassinet

 

Til top

 

 

Mand over bord

Der er stadig håb om

redning for druknedøden

     

 

 

Til top

 

Livredderen ser betænkelig ud

 

Til top

           

   Rart med et hvil efter dagens anstrengelse